Hiệp định đối tác Kinh tế AJCEP và VJEPA

Hội thảo AJCEP và VJEPA

Ngày: 14/04/2009

Địa điểm: Khách sạn Rex.

1. Nội dung chính của Hội thảo:

  • Phổ biến hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Asean – Nhật Bản (AJCEP) có hiệu lực từ ngày 01/12/2008.
  • Phổ biến hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2009.
  • Nội dung chủ yếu của hai hiệp định trên là cam kết về lộ trình cắt giảm thuế quan giữa Việt Nam và Nhật Bản, VJEPA có mức cắt giảm cao hơn so với AJCEP.
  • Qui tắc xuất xứ trong khuôn khổ hiệp định và các thủ tục cấp C/O, cách khai mẫu C/O theo AJCEP hay VJEPA.

2. Danh mục các tài liệu:

Click vào để download.

Sotrans

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: