Danh mục các bài viết PR báo chí

2. Sotrans – Đầu tư phát triển dịch vụ hàng không

Đăng trên báo Công Thương ngày 30/04/2009.

Địa chỉ trên Internet: http://www.baocongthuong.com.vn/Details/doanh-nghiep-doanh-nhan/dau-tu-phat-trien-dich-vu-giao-nhan-hang-khong/32/0/13916.star

1. Sotrans – Thương hiệu của lòng tin

Đăng trên báo Diễn đàn doanh nghiệp ngày 29/04/2009.

Địa chỉ tin trên internet:  http://dddn.com.vn/20090428103013682cat82/thuong-hieu-cua-long-tin.htm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: