Archive for the ‘Hiep dinh AJCEP & VJEPA’ Category

Hiệp định đối tác Kinh tế AJCEP và VJEPA

April 16, 2009

Hội thảo AJCEP và VJEPA

Ngày: 14/04/2009

Địa điểm: Khách sạn Rex.

1. Nội dung chính của Hội thảo:

  • Phổ biến hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Asean – Nhật Bản (AJCEP) có hiệu lực từ ngày 01/12/2008.
  • Phổ biến hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2009.
  • Nội dung chủ yếu của hai hiệp định trên là cam kết về lộ trình cắt giảm thuế quan giữa Việt Nam và Nhật Bản, VJEPA có mức cắt giảm cao hơn so với AJCEP.
  • Qui tắc xuất xứ trong khuôn khổ hiệp định và các thủ tục cấp C/O, cách khai mẫu C/O theo AJCEP hay VJEPA.

2. Danh mục các tài liệu:

Click vào để download.

Sotrans

Advertisements